wyłączać się – wyłączyć się


wyłączać się – wyłączyć się
wyłączać się – wyłączyć się {{/stl_13}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'wykluczać nawzajem swoje istnienie': {{/stl_7}}{{stl_10}}Dwa zdania sprzeczne nawzajem się wyłączają. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'przestawać uczestniczyć w czymś, izolować się od reszty osób, otoczenia': {{/stl_7}}{{stl_10}}Wyłączyć się z rozmowy, z zabawy. Usiłował się wyłączyć nawet w największym rozgardiaszu i skupić się na swoich zajęciach. Wyłączyć się z działalności w organizacji. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_8}}pot. {{/stl_8}}{{stl_7}}'przestawać rozmawiać przez telefon, radio itp., przerywając połączenie z kimś': {{/stl_7}}{{stl_10}}Łączę międzymiastową! Proszę się wyłączyć! {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_7}}'o urządzeniach: przestawać działać, zazwyczaj wskutek odłączenia odźródła energii': {{/stl_7}}{{stl_10}}Pralka samoczynnie się wyłączyła. Zaprogramowany telewizor wyłączył się po godzinie. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • wyłączyć (się) — {{/stl 13}}{{stl 7}}ZOB. wyłączać (się) {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wyłączyć — dk VIb, wyłączyćczę, wyłączyćczysz, wyłączyćłącz, wyłączyćczył, wyłączyćczony wyłączać ndk I, wyłączyćam, wyłączyćasz, wyłączyćają, wyłączyćaj, wyłączyćał, wyłączyćany 1. «unieruchomić, wstrzymać maszynę, mechanizm przerywając dopływ poruszającej …   Słownik języka polskiego